K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová