Opera Slavica 1999, roč. 9, č. 1

Obrázek
Rok
1999
Rok vydání
1999
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Page Title
1-19 Некоторые теоретические основы и методические принципы лингвостилистического толкования художественного текста Doneckich, Ljudmila Ivanovna | pdficon
Page Title
20-27 А.С. Пушкин в Словакии Červeňák, Andrej | pdficon
Page Title
28-37 K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová Richterek, Oldřich | pdficon
Zprávy
Page Title
38-41 Людмила Петрушевская как яркий представитель современной прозы и драматургии Grigoraš, Antonina | pdficon
42-43 Konopnicka a Krásnohorská Všetička, František | pdficon
43-44 Osnabrück 4.-8. března 1998 : o válečném tématu v literatuře, divadle, fotografii a filmu Zahrádka, Miroslav | pdficon
45-46 Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied Doruľa, Ján | pdficon
Recenze
Page Title
47-48 [Kšicová, D. a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR] Lepilová, Květuše | pdficon
48-50 Ruský román jako vyvíjející se žánrový tvar Mikulášek, Alexej | pdficon
50-52 Tradice a nové pohledy Pospíšil, Ivo | pdficon
52-53 [Literatura na Śląsku czeskim i polskim] Měšťan, Antonín | pdficon
54-55 [Ulbrecht, S. Die Dramatik des jungen Vladimír Majakovskij und des jungen Bertolt Brecht: eine kontrastive Analyse unter besonderer Berlicksichtigung des Verfremdungsverfahren und der Montagetechnik] Holoubková, Eva; Němcová, Petra; Wunschová, Diana | pdficon
55-57 [Gurvič-Liščiner, S. Gercen i russkaja chudožestvennaja kultura [i.e. kul'tura] 1860-ch godov] Zemková, Daniela | pdficon
57-59 [Srpska avangarda u periodici] Černá, Milada | pdficon
59-60 Aktuálně o krásnu Skorunka, František | pdficon
60-62 [Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura i kultura vo 50-te i 60-te godini] Dorovský, Ivan | pdficon
63-66 [Mikulášek, A.; Glosíková, V.; Schulz, A.B. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století] Švábová, Jana | pdficon
66-71 [Rossica olomucensia [i.e. Olomucensia] (za rok 1995)] Dohnal, Josef; Gazda, Jiří | pdficon
72 Filologická revue 1/1998 Dohnal, Josef | pdficon