1

Title: Opera Slavica
Year: 1999
Volume: 9
Issue: 1
Publication year
1999
ISSN
1211-7676
Title Document
Некоторые теоретические основы и методические принципы лингвостилистического толкования художественного текста | 1–19
Doneckich, Ljudmila Ivanovna
PDF
Title Document
А.С. Пушкин в Словакии | 20–27
Červeňák, Andrej
PDF
Title Document
K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová | 28–37
Richterek, Oldřich
PDF
Zprávy
Title Document
Людмила Петрушевская как яркий представитель современной прозы и драматургии | 38–41
Grigoraš, Antonina
PDF
Konopnicka a Krásnohorská | 42–43
Všetička, František
PDF
Osnabrück 4.-8. března 1998 : o válečném tématu v literatuře, divadle, fotografii a filmu | 43–44
Zahrádka, Miroslav
PDF
Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied | 45–46
Doruľa, Ján
PDF
Recenze
Title Document
[Kšicová, D. a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR] | 47–48
Lepilová, Květuše
PDF
Ruský román jako vyvíjející se žánrový tvar | 48–50
Mikulášek, Alexej
PDF
Tradice a nové pohledy | 50–52
Pospíšil, Ivo
PDF
[Literatura na Śląsku czeskim i polskim] | 52–53
Měšťan, Antonín
PDF
[Ulbrecht, S. Die Dramatik des jungen Vladimír Majakovskij und des jungen Bertolt Brecht: eine kontrastive Analyse unter besonderer Berlicksichtigung des Verfremdungsverfahren und der Montagetechnik] | 54–55
Holoubková, Eva; Němcová, Petra; Wunschová, Diana
PDF
[Gurvič-Liščiner, S. Gercen i russkaja chudožestvennaja kultura [i.e. kul'tura] 1860-ch godov] | 55–57
Zemková, Daniela
PDF
[Srpska avangarda u periodici] | 57–59
Černá, Milada
PDF
Aktuálně o krásnu | 59–60
Skorunka, František
PDF
[Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura i kultura vo 50-te i 60-te godini] | 60–62
Dorovský, Ivan
PDF
[Mikulášek, A.; Glosíková, V.; Schulz, A.B. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století] | 63–66
Švábová, Jana
PDF
[Rossica olomucensia [i.e. Olomucensia] (za rok 1995)] | 66–71
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří
PDF
Filologická revue 1/1998 | 72
Dohnal, Josef
PDF