Komparatistické impulsy Karla Krejčího : (vědecká osobnost prizmatem archivních materiálů)

Název: Komparatistické impulsy Karla Krejčího : (vědecká osobnost prizmatem archivních materiálů)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 3, s. 37-42
Rozsah
37-42
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.