[Káša, P. Rusnák, J. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi]

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 63-65
Rozsah
63-65
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Káša, Peter; Rusnák, Juraj. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Prešov: Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika, 1995. 119 s. Acta facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae. Spoločenskovedný zošit; 14. ISBN 80-88722-14-4.
Document