Mikulášek, Alexej

Varianty jmen:

Mikulášek, Alexej (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Mikulášek, Alexej. Arizace optikou vědy a umění. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 1, s. 65–72.

Článek
Mikulášek, Alexej. [Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 50–53.

Článek
Mikulášek, Alexej. [Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 54–57.

Článek
Mikulášek, Alexej. Cesty slovenské teorie překladu. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 64–66.

Článek
Mikulášek, Alexej. Dialog na hranicích literární vědy. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 54–55.

Článek
Mikulášek, Alexej. Dvakrát o Karlu Čapkovi. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 232–235.

Článek
Mikulášek, Alexej. Genologické studie ve srovnávacím pohledu. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 1, s. 62–64.

Kapitola
Mikulášek, Alexej. K interpretaci dvou typů milostné lyriky. In: Aktuální slovakistika. 2004, s. 121–130.

Článek
Mikulášek, Alexej. K výzkumu etnických stereotypů ve střední Evropě. Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 3, s. 68–74.

Článek
Mikulášek, Alexej. [Káša, P. Rusnák, J. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi]. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 63–65.

Článek
Mikulášek, Alexej. Kladivo na spisovatele : (polemická úvaha na téma "stereotypy v literatuře"). Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 29–36.

Kapitola
Mikulášek, Alexej. Komplementarita jako kritická výzva : (několik nesoustavných poznámek k česko-slovenskému literárnímu kontextu). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 107–115.

Článek
Mikulášek, Alexej. Místo recenze.... Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 39–42.

Článek
Mikulášek, Alexej. Monografie nikoli marginální. Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 1, s. 87–91.

Článek
Mikulášek, Alexej; Maiello, Giuseppe; Paučová, Lenka. Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 159–164.

Článek
Mikulášek, Alexej. O metodu literární komparatistiky. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 1, s. 58–59.

Článek
Mikulášek, Alexej. O potřebě komparativního studia. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 69–72.

Článek
Mikulášek, Alexej. O potřebě širších souvislostí.... Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 168–170.

Článek
Mikulášek, Alexej. Obraznost jazyka mystické zkušenosti. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 182–185.

Článek
Mikulášek, Alexej. Podněty teritoriálních studií. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 119–124.

Článek
Mikulášek, Alexej. Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, roč. 47, č. X1, s. 105–107.

Článek
Mikulášek, Alexej; Zelenková, Anna. Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 59–74.

Článek
Mikulášek, Alexej. Respektovaná osobnost. Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 3, s. 78–81.