Mikulášek, Alexej

Name variants:

Mikulášek, Alexej (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Mikulášek, Alexej. Arizace optikou vědy a umění. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 1, pp. 65–72.

Article
Mikulášek, Alexej. [Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy]. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 50–53.

Article
Mikulášek, Alexej. [Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 54–57.

Article
Mikulášek, Alexej. Cesty slovenské teorie překladu. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 3, pp. 64–66.

Article
Mikulášek, Alexej. Dialog na hranicích literární vědy. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 3, pp. 54–55.

Article
Mikulášek, Alexej. Dvakrát o Karlu Čapkovi. Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 232–235.

Article
Mikulášek, Alexej. Genologické studie ve srovnávacím pohledu. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 1, pp. 62–64.

Chapter
Mikulášek, Alexej. K interpretaci dvou typů milostné lyriky. In: Aktuální slovakistika. 2004, pp. 121–130.

Article
Mikulášek, Alexej. K výzkumu etnických stereotypů ve střední Evropě. Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 3, pp. 68–74.

Article
Mikulášek, Alexej. [Káša, P. Rusnák, J. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi]. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 63–65.

Article
Mikulášek, Alexej. Kladivo na spisovatele : (polemická úvaha na téma "stereotypy v literatuře"). Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 29–36.

Chapter
Mikulášek, Alexej. Komplementarita jako kritická výzva : (několik nesoustavných poznámek k česko-slovenskému literárnímu kontextu). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 107–115.

Article
Mikulášek, Alexej. Místo recenze.... Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 39–42.

Article
Mikulášek, Alexej. Monografie nikoli marginální. Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 1, pp. 87–91.

Article
Mikulášek, Alexej; Maiello, Giuseppe; Paučová, Lenka. Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 159–164.

Article
Mikulášek, Alexej. O metodu literární komparatistiky. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 1, pp. 58–59.

Article
Mikulášek, Alexej. O potřebě komparativního studia. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 3, pp. 69–72.

Article
Mikulášek, Alexej. O potřebě širších souvislostí.... Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 168–170.

Article
Mikulášek, Alexej. Obraznost jazyka mystické zkušenosti. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 182–185.

Article
Mikulášek, Alexej. Podněty teritoriálních studií. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 119–124.

Article
Mikulášek, Alexej. Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 105–107.

Article
Mikulášek, Alexej; Zelenková, Anna. Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 59–74.

Article
Mikulášek, Alexej. Respektovaná osobnost. Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 3, pp. 78–81.