4

Title: Opera Slavica
Rok: 2003
Ročník: 13
Číslo: 4
Rok vydání
2003
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Актуальные вопросы семантической деривации в морфологии : (на примере темпоральных форм) | 1–6
Sabitova, Rezida Rafailovna
PDF
Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen, Snom - Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou | 7–17
Vágnerová, Marta
PDF
Перевод топонимов и антропонимов в русско-украинско-словацком плане | 18–23
Opalková, Jarmila
PDF
Исследование языковых и культурных контактов в аспекте художественного перевода | 24–30
Tellinger, Dušan
PDF
Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech | 31–41
Krejčí, Pavel; Staljanova, Nadežda
PDF
Динаміка включення назв осіб жіночої статі до реєстру словників | 42–46
Puzyrenko, Jaryna
PDF
Tradice – materiály – zprávy
Title Document
Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum | 47–52
Večerka, Radoslav
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку - VI | 52–53
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов | 54–56
Hanudeľová, Zuzana
PDF
[Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych] | 56–59
Brandner, Aleš
PDF
[Kotova, M.Ju. Russko-slavjanskij slovar' poslovic s anglijskimi sootvetstvijami] | 59–60
Rudincová, Blažena
PDF
[Východoslovenský slovník. Historicky dokumentovaný (921-1918); paralely české, slovenské ekvivalenty] | 60–61
Pastyřík, Svatopluk
PDF
[Sokolová, J. Sémantika kvalifikačných adjektív] | 62
Dekanová, Eva
PDF
Новый учебник русского языка для экономической сферы | 63–64
Stěpanova, Ludmila
PDF
[Bálintová, H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami cudzojazyčnej edukácie] | 64–65
Firc, Michal
PDF