[Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych]

Název: [Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych]
Variantní název
[Kusal, K. Русско-польский словарь межъязыковых омонимов]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 56-59
Rozsah
56-59
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych = Русско-польский словарь межъязыковых омонимов. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 190 s.