Brandner, Aleš

Varianty jmen:

Brandner, Aleš (preferováno)
Бранднер, Алеш
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 269.

Článek
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky III. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 44–45.

Článek
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 2, s. 41–43.

Článek
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 48–50.

Článek
Brandner, Aleš. Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 4, s. 55–57.

Článek
Brandner, Aleš. [Anderš, J. Česko-ukrajinské dialogy]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 68–69.

Článek
Brandner, Aleš. [Bartoszewicz, Albert. История русского литературного языка. Част 1, Донациональный период]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 128–130.

Článek
Brandner, Aleš. [Bartula, Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 4, s. 57–59.

Článek
Brandner, Aleš. [Blažek, Vladimír. Problematika staroruské substantivní paradigmatiky: popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 242–244.

Článek
Brandner, Aleš. Bариантные формы у существительных мужского рода в Gsg, Lsg, Npl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 143–151.

Článek
Brandner, Aleš. České interkonsonantické ř a jeho ruské responze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. 69–72.

Článek
Brandner, Aleš. Český elativ a jeho protějšky v ruštině. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 189–197.

Článek
Kazdová, Eliška. Další lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 9–56.

Článek
Makkay, János. Die Ergebnisse der Ausgrabung von Bisce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 115–123.

Článek
Kaufmann, Dieter. Die Stichbandkeramik im Saalegebiet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 63–71.

Článek
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z oboru archeologie dosažené v letech 1971-1975 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 271–272.

Článek
Kazdová, Eliška. Domitianovské reliéfy od Cancellerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 47–56.

Článek
Dostál, Bořivoj. Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. 43–58.

Článek
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 276–281.

Článek
Podborský, Vladimír. Dvě nová halštatská pohřebiště na jižní Moravě : (několik poznámek ke studiu společnosti lidu horákovské kultury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 75–124.

Článek
Rakovský, Ivo. Eneolit na výšinném sídlišti Velká skála u Výrovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 93–102.

Článek
Vizdal, Jaroslav. Eneolitické pohrebisko vo veľkých Raškoviciach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 245–248.

Článek
Rakovský, Ivo. Eneolitické výšinné sídliště u Oslnovic (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 277–279.

Článek
Brandner, Aleš. [Fałowski, A.; Sendero, B. Biesiada słowiańska]. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 4, s. 59–61.

Článek
Brandner, Aleš. [Gazda, Jiří, ed. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3)]. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 2, s. 63–64.

Článek
Brandner, Aleš. [Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 274–276.