České interkonsonantické ř a jeho ruské responze

Název: České interkonsonantické ř a jeho ruské responze
Variantní název:
  • Чешское интерконсонантное ř и его русские эквиваленты
    • Češskoje interkonsonantnoje ř i jego russkije èkvivalenty
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. [69]-72
Rozsah
[69]-72
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.