Kultúrny a literárny život Rusínov-Ukrajincov

Název: Kultúrny a literárny život Rusínov-Ukrajincov
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 38-40
Rozsah
38-40
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Babotová, Ľ. Vybrané kapitoly z ukrajinskej literatúry: literatúra Rusínov-Ukrajincov od 19. storočí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. 151 s. Acta Facultatis Universitatis Prešoviensis. Monographia 106. AFPh UP 266/348. ISBN 978-80-555-0087-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.