Opera Slavica 1999, roč. 9, č. 4

Obrázek
Rok
1999
Rok vydání
1999
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Page Title
1-10 Восточнославянские народные загадки о небесных светилах в аспекте лингвокультурологии Janovìč, Alena Ìvanaŭna | pdficon
Page Title
11-15 Конструкції з прийменниками У/В та НА в українській мові Ponomarìv, Oleksandr | pdficon
Page Title
16-24 Онімы Скарына і Прага ў беларускім мастацкім тэксце : культуралагічны і стылістычны аспект Ljašuk, Vìktoryja Marlenaǔna | pdficon
Page Title
25-34 Собственные имена в переводческом процессе Sipko, Jozef | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
35-37 Životní jubileum přední české slavistky Zimek, Rudolf | pdficon
37-39 Životní jubileum profesora Jiřího Jiráčka Brandner, Aleš | pdficon
39-40 Jubileum Františka Malíře Krajc, Josef | pdficon
40-41 Pětasedmdesátiny docenta Bedřicha Česala Vyčichlová, Ema | pdficon
42-43 IX. mezinárodní kongres MAPRJAL Brandner, Aleš | pdficon
43-44 Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Stanislava Žaži Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
45-48 [Динамика русского слова] Frančuk, Vìra Jurìjivna | pdficon
48-51 [Современный русский язык: лексикология: лексикография] Nedomová, Zdeňka | pdficon
51-54 [Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа] Koženevska-Berčinska, Ioanna | pdficon
54-55 [Бацевич, Ф.С.; Космеда, Т.А. Очерки по функциональной лексикологии] Mironjuk, Leontij Fedorovič | pdficon
55-59 [Николова, А. Функциональная грамматика: выражение пространственных отношений в русском языке (на фоне болгарского)] Potó, István | pdficon
59-60 [Rudincová, B. Практическая функциональная грамматика русского языка (для студентов-бакалавров)] Brandner, Aleš | pdficon
61-62 [Русский язык: энциклопедия] Brandner, Aleš | pdficon
63-64 Nový titul z dílny ruské frazeologické školy Pastyřík, Svatopluk | pdficon
64-65 Stručné dějiny uměleckého překladu na Slovensku, sv. 4 Hrdlička, Milan | pdficon
66-68 [Vavrečka, M.; Rudincová, B.; Hrdlička, M. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl I., II. ; Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl I., II.] Gazda, Jiří | pdficon
68-69 [Fozikoš, A.; Reiterová, T. Reálie rusky mluvících zemí] Bálintová, Helena | pdficon