O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 54-55
Rozsah
54-55
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Marušiak, Ondrej. Štvanec a útočník: život a dielo Alexandra Solženicyna: (fragment). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, ©2001. 155 s. ISBN 80-8061-086-X.
Document