[Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: řada jazykovědná - D 1 (2001)]

Název: [Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: řada jazykovědná - D 1 (2001)]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 4, s. 50-53
Rozsah
50-53
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slezská univerzita. Ústav bohemistiky a knihovnictví, Kolářová, Ivana; Pavera, Libor (ed.). Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná (D). Roč. 1. Opava: Slezská univerzita, 2001. 204 s. ISBN 80-7248-102-9.