[Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: řada jazykovědná - D 1 (2001)]