Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci

Název: Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 56-57
Rozsah
56-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mrhačová, Eva a kol. Západoslovanské paremiologické dědictví. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 277 s. ISBN 978-80-7368-848-6.