2

Title: Opera Slavica
Rok: 2011
Ročník: 21
Číslo: 2
Rok vydání
2011
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Сходство номинационных моделей лексем славянских языков как проявление языковой конвергенции | 1–11
Markova, Jelena
PDF
Семантическое развитие праславянского корня бы- (на материале русского и чешского языков) | 12–18
Šatalova, Ol'ga Viktorovna
PDF
Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w czeskiej i polskiej frazeologii | 19–33
Hampl, Lubomír
PDF
Езикът на предизборните лозунги в България и Полша : (върху материал от предизборните кампании през последните 3 години) | 34–40
Staljanova, Nadežda
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Термінологічні студії в Україні | 41–49
Symonenko, Ljudmyla
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Dialog kultur VI | 50–52
Půža, Miroslav
PDF
К юбилею доцента Евы Выслоужиловой, к.ф.н. | 52–53
Vychodilová, Zdeňka; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena
PDF
Незабываемое научно-методическое сотрудничествo чешских русистов с Татьяной В. Козловой | 54–55
Lepilová, Květuše; Nedomová, Zdeňka; Rudincová, Blažena
PDF
Recenze
Title Document
Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci | 56–57
Bogoczová, Irena
PDF
[Csiriková, Marie; Koníčková, Nataša. Rusko-český, česko-ruský slovník: s důrazem na užití ve větách] | 57–59
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva
PDF
Slovník ruských lidových astronym | 60–63
Janyšková, Ilona
PDF
[Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku] | 63–65
Molnárová, Lucia
PDF
[Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)] | 65–68
Myronova, Halyna
PDF