Sedmý ročník celostátní studentské vědecké soutěže-konference v oboru rusistiky: průběh, zhodnocení, perspektivy