[Návštěva II. rady a kulturní atašé Velvyslanectví Ruské federace v Praze - paní Anny Ponomarevové - na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové]