Opera Slavica 2003, roč. 13, č. 1

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-12 Христианизация Руси : (мирское и сакральное в средневековой Руси) I Rjabov, Vasilij | pdficon
13-20 Идеи раннего Шкловского и исторический вектор русского формализма Zacharijeva, Irina | pdficon
21-32 O podobnosti a podobenstve v autorskej stratégii a v stratégii tekstu Žemberová, Viera | pdficon
Zprávy – materiály – kronika
Page Title
33-35 Dialog kultur v diskusi Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich | pdficon
36-37 Jubileum spisovatele a slavisty Ludvíka Štěpána Pospíšil, Ivo | pdficon
37-38 [Návštěva II. rady a kulturní atašé Velvyslanectví Ruské federace v Praze - paní Anny Ponomarevové - na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové] Richterek, Oldřich | pdficon
38 Nový srbský stylistický časopis Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
39-42 Místo recenze... Mikulášek, Alexej | pdficon
43-44 Překonat samotu Pospíšil, Ivo | pdficon
44-46 [Tvorčist' Lesi Ukrajinky u vymirach porivnjal'noho literaturoznavstva] Simonek, Stefan | pdficon
46-47 Dvě literárněvědné publikace z Iževska Pospíšil, Ivo | pdficon
47-50 Bližšie k poznaniu výhonkov romantizmu Roman, Michal | pdficon
50-52 Lublinská literárněvědná rusistika ve znamení mýtu, sacra a erotiky Pospíšil, Ivo | pdficon
52-53 Oživené Slezsko a staré Polsko Pospíšil, Ivo | pdficon
54-55 Monografie jako výzva Pokorný, Milan | pdficon
55-57 Multikulturnost jako blízkost s distancí Pospíšil, Ivo | pdficon
57-58 První monografie o V. Vysockém u nás Binová, Galina Pavlovna | pdficon
58-61 Slovensko-ruské vztahy: rekapitulace a hledání nových poloh Pospíšil, Ivo | pdficon
61-62 Sborník na počest sedmdesátin profesora Milivoje Jovanoviče Zahrádka, Miroslav | pdficon
62-63 Slavistika a komparatistika Pospíšil, Ivo | pdficon
63-64 Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě Zelenka, Miloš | pdficon
64-65 Dynamická literárněvědná polonistika Pospíšil, Ivo | pdficon
65-66 Zájem petrohradské bohemistky o recepci ruské poezie v Čechách 20. století Lepilová, Květuše | pdficon
67-70 Vývin literatúry v zrkadle literárnych žánrov Hvišč, Jozef | pdficon
70-71 Slovinská tradice a současnost Pospíšil, Ivo | pdficon