Otvorený dialóg s kultúrou

Název: Otvorený dialóg s kultúrou
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 3, s. 55-57
Rozsah
55-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Liba, Peter; Andruška, Peter (ed.). Kultúrnosť vzdelávania: výber zo štúdií, príhovorov, rozhovorov a dokumentov z rokov 1990-1999. Vyd. 1. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 217 s. ISBN 80-8050-221-8.
Liba, Peter. Otvorené návraty. Vyd. 1. Topoľčianky: END, 2001. 187 s. ISBN 80-967847-3-0.