Zelenková, Anna

Varianty jmen:

Zelenková, Anna (preferováno)
Зеленкова, Анна
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 46.

Článek
Zelenková, Anna. Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť. Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 240–254.

Kapitola
Zelenková, Anna. Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský – dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 131–141.

Článek
Zelenková, Anna. Frank Wollman v kontexte česko-slovenskej folkloristiky. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 195–207.

Kapitola
Zelenková, Anna. Ivo Pospíšil a konštituovanie brnianskej slovakistiky : (vklad do štúdia česko-slovenských vzťahov). In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, s. 203–211.

Kapitola
Zelenková, Anna. Jan Helcelet a otázky česko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, s. 76–82.

Kapitola
Zelenková, Anna. Ján Jesom: A ešte letiace tiene : (neznámy pokus Š. Krčméryho o román). In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, s. 157–168.

Článek
Zelenková, Anna. Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus). Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 3, s. 63–65.

Článek
Zelenková, Anna. K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 49–57.

Kapitola
Zelenková, Anna. K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 77–90.

Kapitola
Zelenková, Anna; Pokorný, Milan. Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 123–134.

Článek
Zelenková, Anna. Korešpondencia T. G. Masaryka so Slovákmi. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 124–126.

Článek
Zelenková, Anna. Medzinárodná konferencia o A.A. Šachmatovovi (Sankt Peterburg 2014). Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 103–104.

Článek
Zelenková, Anna. Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 2, s. 3–2.

Článek
Zelenková, Anna. Návraty k slovenskému národnému obrodeniu. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 1, s. 51–53.

Článek
Zelenková, Anna. Nové pohľady na Štefana Krčméryho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 204–206.

Článek
Zelenková, Anna. Nový časopis o literatúrach a kultúrach strednej Európy. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 147–148.

Kapitola
Obsah. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 361–363.

Kapitola
Obsah. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, s. 139–140.

Kapitola
Obsah. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. .