Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus)

Název: Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 3, s. 63-65
Rozsah
63-65
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Součková, Marta, ed. Z problematiky literárnej vedy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, Dr.Sc. (26. október 2007). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta, 2007. 288 s. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis; 189/271. Literárnovedný zborník; 23.