Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus)

Title: Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus)
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 3, pp. 63-65
Extent
63-65
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Součková, Marta, ed. Z problematiky literárnej vedy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, Dr.Sc. (26. október 2007). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta, 2007. 288 s. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis; 189/271. Literárnovedný zborník; 23.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.