Opera Slavica 2008, vol. 18, iss. 3

Image
Year
2008
Publication year
2008
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-14 Poetologický význam a poznávacia funkcia hodnoty v umeleckej literatúre Žemberová, Viera; Bilasová, Viera | pdficon
15-27 On one kind of reduplication in old Serbian sacral poetry Čarkić, Milosav Ž. | pdficon
28-38 Парадоксы "оптической" образности в антиутопиях E. Замятина "Мы" и В. Набокова "Приглашение на казнь" Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
39-46 O knihovně (nejen) České besedy v Bele Crkvi Linda, Jaromír | pdficon
47-49 Mrštíkova léčba Ruskem Kostelník, Jakub | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
50-51 Časopis Novaja rusistika vstupuje do života Dohnal, Josef | pdficon
Recenze
Page Title
52-53 Slavistika a komparatistika Pospíšil, Ivo | pdficon
53-55 Číst Čechova "klasicky" nebo jinak? Dohnal, Josef | pdficon
55-56 Na cestě k poznání : sborník k padesátinám profesora Vladimira Penčeva Krejčová, Elena | pdficon
56-58 [Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století: sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby] Szafrańska, Agnieszka | pdficon
58-59 Hralovy dějiny moderní ruské literatury Zahrádka, Miroslav | pdficon
59-61 [Štěpán, Ludvík. Pohledy na slovanské literatury II: v středoevropském trojúhelníku] Müllerová, Dita | pdficon
61-62 [Skorunka, František. Úvod do tvůrčího psaní] Šaur, Josef | pdficon
63-65 Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus) Zelenková, Anna | pdficon
65-68 [Taneski, Zvonko. Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša] Rédey, Zoltán | pdficon