Zelenková, Anna

Name variants:

Zelenková, Anna (preferred)
Зеленкова, Анна
Content type
Displaying 1 - 25 of 46.

Article
Zelenková, Anna. Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť. Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 240–254.

Chapter
Zelenková, Anna. Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský – dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 131–141.

Article
Zelenková, Anna. Frank Wollman v kontexte česko-slovenskej folkloristiky. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 195–207.

Chapter
Zelenková, Anna. Ivo Pospíšil a konštituovanie brnianskej slovakistiky : (vklad do štúdia česko-slovenských vzťahov). In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, pp. 203–211.

Chapter
Zelenková, Anna. Jan Helcelet a otázky česko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 76–82.

Chapter
Zelenková, Anna. Ján Jesom: A ešte letiace tiene : (neznámy pokus Š. Krčméryho o román). In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 157–168.

Article
Zelenková, Anna. Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus). Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 3, pp. 63–65.

Article
Zelenková, Anna. K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 49–57.

Chapter
Zelenková, Anna. K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 77–90.

Chapter
Zelenková, Anna; Pokorný, Milan. Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 123–134.

Article
Zelenková, Anna. Korešpondencia T. G. Masaryka so Slovákmi. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 124–126.

Article
Zelenková, Anna. Medzinárodná konferencia o A.A. Šachmatovovi (Sankt Peterburg 2014). Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 103–104.

Article
Zelenková, Anna. Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 3–2.

Article
Zelenková, Anna. Návraty k slovenskému národnému obrodeniu. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 1, pp. 51–53.

Article
Zelenková, Anna. Nové pohľady na Štefana Krčméryho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 204–206.

Article
Zelenková, Anna. Nový časopis o literatúrach a kultúrach strednej Európy. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 147–148.

Chapter
Obsah. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, pp. 361–363.

Chapter
Obsah. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 139–[140].

Chapter
Obsah. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. .