K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období