Gazda, Jiří

Varianty jmen:

Gazda, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 61.

Článek
Gazda, Jiří. Brněnská konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 71–73.

Článek
Gazda, Jiří. Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 53–60.

Článek
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Čtvrtstoletí s časopisem Opera Slavica. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 3.

Článek
Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří. Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 2, s. 48–50.

Kapitola
Pospíšil, Ivo; Gazda, Jiří. Ediční poznámka. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, s. 145–146.

Článek
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Editorial. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 3, s. 5.

Článek
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Editorial. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 5.

Článek
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. [Editorial]. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 3, s. 3–4.

Článek
Gazda, Jiří. Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 109–115.

Článek
Gazda, Jiří. In memoriam Aleš Brandner. Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 1, s. 81–83.

Článek

Kapitola
Gazda, Jiří. Jazyková kritéria autentičnosti ruské žurnalistiky a publicistiky tranzitivního období. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, s. 46–60.

Kapitola
Gazda, Jiří. Jazyková situace ruštiny v transformující se Evropě. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, s. 14–21.

Článek
Gazda, Jiří. K 85. narozeninám profesora Stanislava Žaži. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 2, s. 55–57.

Článek
Gazda, Jiří. K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 4, s. 17–27.

Článek
Gazda, Jiří. K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 127–134.

Článek
Gazda, Jiří. K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 161–168.

Článek
Gazda, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 107–113.

Článek

Článek
Gazda, Jiří. K životnímu jubileu Aleše Brandnera. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 4, s. 53–55.

Článek
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. K životnímu jubileu Květuše Lepilové. Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 2, s. 61–63.

Článek
Gazda, Jiří. Konference rusistů-historiků v Brně. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 2, s. 51–53.

Článek
Gazda, Jiří. [Leška, Oldřich. Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 198–202.

Kapitola
Gazda, Jiří. Lingvoestetická (stylová) charakteristika ruských publicistických textů konce 20. století. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, s. 31–45.