The "Newgate School" of romance and its place in the English literature in the eighteen-thirties

Variantní název
"Newgateská škola" a její místo v anglické literatuře třicátých let 19. století
Роль школы Нью-гейт в английской литературе 30-х годов 19 века
Přispěvatel
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 103-117
Rozsah
103-117
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document