Pantůčková, Lidmila

Varianty jmen:

Pantůčková, Lidmila (preferováno)
Pantůčková, Ludmila
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Associate Professor (Docent) Jessie Kocmanová, M.A., PhD., CSc. : a seventieth birthday tribute. Brno studies in English. 1985, roč. 16, č. 1, s. 163–166.

Článek
Pantůčková, Lidmila; Mikulášková, Jana. Bibliography of Professor František Chudoba's works. Brno studies in English. 1981, roč. 14, č. 1, s. 95–105.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Bibliography of the published work of Jessie Kocmanová, M. A., PhD., CSc.. Brno studies in English. 1985, roč. 16, č. 1, s. 167–170.

Článek
Pantůčková, Lidmila. British and American literature in Jan Neruda's magazine "Pictures of life" (Obrazy života). Brno studies in English. 1991, roč. 19, č. 1, s. 167–185.

Článek
Laichman, Miloslav. Brněnská levicová inteligence v boji na obranu republiky před fašismem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 53–72.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Činnost jazykovědných členů katedry v desítiletí 1945-1955. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 103–108.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Conclusion. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 414–424.

Článek
Pantůčková, Lidmila. George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 41–55.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Index. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 425–447.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Introduction. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 9–14.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Jan Neruda's use of Shakespeare in his journalism. Brno studies in English. 1985, roč. 16, č. 1, s. 123–153.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Jessie Kocmanová [1914-1985]. Brno studies in English. 1985, roč. 16, č. 1, s. 170.

Článek
Pantůčková, Lidmila. [Mánek, Bohuslav. První české překlady Byronovy poezie (The first Czech translations of Byron's poetry)]. Brno studies in English. 1993, roč. 20, č. 1, s. 109–111.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Návštěva z Polska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 141.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Návštěva z Velké Británie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. D25-26, s. 163.

Článek
Cahová, Dagmar. On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 27–33.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Table of contents. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 7.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a critic of fiction. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 127–312.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a critic of non-fiction books. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 370–413.

Článek
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a reader and critic of French literature. Brno studies in English. 1970, roč. 9, č. 1, s. 37–128.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a reader and critic of poetry. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 313–341.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's conception of criticism. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 100–126.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's dramatic and theatrical criticism. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 342–369.

Kapitola
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's qualifications as a literary critic. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, s. 15–42.

Článek
Pantůčková, Lidmila. The aesthetic views of W.M. Thackeray. Brno studies in English. 1966, roč. 6, č. 1, s. 7–74.