Thackeray as a reader and critic of French literature

Variantní název
Thackeray jako čtenář a kritik francouzské literatury
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1970, roč. 9, č. 1, s. 37-128
Rozsah
37-128
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document