Investigation of psychical manifestations of defective school-childern : summary

Název: Investigation of psychical manifestations of defective school-childern : summary
Autor: Chlup, Otokar
Zdrojový dokument: Chlup, Otokar. Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925, pp. [105]-108
Rozsah
[105]-108
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A