Investigation of psychical manifestations of defective school-childern : summary

Title: Investigation of psychical manifestations of defective school-childern : summary
Author: Chlup, Otokar
Source document: Chlup, Otokar. Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925, pp. [105]-108
Extent
[105]-108
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A