Organisace práce, pracovní a životní podmínky otroků ve velkém římském domě

Zdrojový dokument: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 66-82
Rozsah
66-82
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document