Jmenný rejstřík

Zdrojový dokument: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 119
Rozsah
119
Typ
Index
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document