Absolutní nominativ

Název: Absolutní nominativ
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 106-110
Rozsah
106-110
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
řečtina, starověká (do 1453)
církevní slověnština
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence