Развитие системы консонантов в древнегреческижх диалектах

Název: Развитие системы консонантов в древнегреческижх диалектах
Contributor
Jazykova, Lidija (Translator)
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 126-138
Rozsah
126-138
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A