Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech

Obrázek
Variantní název
Development of the consonantal system in ancient Greek dialects
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1961
Rozsah
215 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 77
Jazyk
česky
anglicky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 126018
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-30 I. | Úvod | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
31-41 II. | Dosavadní pokusy o fonologický přístup k řešení problematiky řeckých dialektů | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
42-49 III. | Likvidace prařeckých polosamohlásek, resp. spirant | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
50-61 IV. | Palatalizace prařeckých konsonantů před j | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
62-68 V. | Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace" | pdf icon Bartoňková, Dagmar
Page Chapter number Title
69-76 VI. | Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d] | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Likvidace labiovelár
Page Chapter number Title
77-80 VII. | Likvidace labiovelár | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
81-89 VIII. | Spirantizace medií a aspirát | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
90-99 IX. | Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j- | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
100-113 X. | Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l. | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
114-121 XI. | Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
122-125 XII. | Závěr | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
126-138 Развитие системы консонантов в древнегреческижх диалектах | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
139-182 Development of the consonantal system in ancient Greek dialects | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[183]-[196] Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
197-200 Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
201-203 Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
205-215 Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words | pdf icon Bartoněk, Antonín