Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech

Název: Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech
Variantní název:
  • Development of the consonantal system in ancient Greek dialects
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1961
Rozsah
215 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 77
Jazyk
česky
anglicky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 126018
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod | 7–30
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Dosavadní pokusy o fonologický přístup k řešení problematiky řeckých dialektů | 31–41
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Likvidace prařeckých polosamohlásek, resp. spirant | 42–49
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Palatalizace prařeckých konsonantů před j | 50–61
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace" | 62–68
Bartoňková, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
VI. | Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d] | 69–76
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Likvidace labiovelár
Chapter number Title Custom text
VII. | Likvidace labiovelár | 77–80
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
VIII. | Spirantizace medií a aspirát | 81–89
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
IX. | Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j- | 90–99
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
X. | Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l. | 100–113
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
XI. | Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému | 114–121
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
XII. | Závěr | 122–125
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Развитие системы консонантов в древнегреческижх диалектах | 126–138
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Development of the consonantal system in ancient Greek dialects | 139–182
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables | [183]–[196]
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources | 197–200
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations | 201–203
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words | 205–215
Bartoněk, Antonín
PDF