Palatalizace prařeckých konsonantů před j

Název: Palatalizace prařeckých konsonantů před j
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 50-61
Rozsah
50-61
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence