Palatalizace prařeckých konsonantů před j

Title: Palatalizace prařeckých konsonantů před j
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 50-61
Extent
50-61
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license