Bartoněk, Antonín

Name variants:
Bartoněk, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 298.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Abeceda a výslovnost. In: Bartoněk, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. 2001

Chapter
Bartoněk, Antonín. Aiolské dialekty. In: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. 2011

Chapter
Bartoněk, Antonín. Appendix: Vybrané alfabetické nápisy. In: Bartoněk, Antonín. Dialekty klasické řečtiny. 2009

Chapter
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). 2007

Chapter
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Dialekty klasické řečtiny. 2009

Chapter
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. 2011