Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému

Název: Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 114-121
Rozsah
114-121
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence