Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému

Title: Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 114-121
Extent
114-121
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license