Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j-

Název: Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j-
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 90-99
Rozsah
90-99
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence