Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j-

Title: Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j-
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 90-99
Extent
90-99
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license