Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d]

Název: Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d]
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 69-76
Rozsah
69-76
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence