Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d]

Title: Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d]
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 69-76
Extent
69-76
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license