Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables

Název: Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. [183]-[196]
Rozsah
[183]-[196]
Typ
Příloha
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence